Katalyserande coachning?

Du håller kanske med om att de lösningar du själva kommer på ofta är bättre anpassade till din egen verklighet, än de lösningar som är levererade av andra. Det är precis vad Katalyserande coachning handlar om, att hjälpa människor att hitta egna svar på vad de vill, vad som behövs för att komma dit och hur de skall få det gjort. Det handlar alltså inte om rådgivning eller terapi.

Mina tjänster

Jag coachar inom alla ämnen allt från privata och/eller professionella frågeställningar. Det kan handla om att lösa problem, men också om att utveckla något som redan är bra. Vanliga ämnen är relationer, prestationer, ledarskap och vägskäl i livet. Jag jobbar med coachning av privatpersoner, parcoachning, chefscoachning och team- och gruppcoachning.

Dam vid dator

Hur går ett coachmöte till?

Vi gör en avstämning på telefon eller mail där vi bestämmer tidpunkt för vårt samtal. Jag skickar därefter ut en coachöverenskommelse till dig som jag vill att du läser igenom. Hur långt samtalet är beror på dig. Jag arbetar i Göteborg med omnejd, men coachning kan även göras över telefon eller videomöte.

Coachöverenskommelse

Coachöverenskommelsen är ett dokument som skickas ut till dig innan ett samarbete påbörjas. Där kan du, bland annat, läsa att jag är ansluten till International Coach Federation (ICF). Detta innebär att jag, som coach, har förbundit mig att följa ICF:s etiska riktlinjer därmed kommer allt som sägs under coachsamtalet behandlas konfidentiellt.

Priser

  • Privatcoachning: 300 kr/h
  • Parcoachning: 400 kr/h
  • Chefscoachning: 400 kr/h
  • Team- och gruppcoachning: 600 kr/h
Kontakta mig